Расписание 1 курс

 

Класс - 111

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

 

 

 

2

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Осн проф деят
Ангальд В. В.

 

 

 

 

3

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Осн проф деят
Ангальд В. В.

 

Русский яз
Намдакова С. С.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Право
Суменкова И. С.

 

 

 

 

4

История
Будаева М. В.

 

Литература
Намдакова С. С.

 

Право
Суменкова И. С.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Информатика
Францева А. Л.

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 121/1

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Осн проф деят
Суменкова И. С.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

 

 

 

2

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

История
Будаева М. В.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

3

Экономика
Болонева Н. А.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

 

 

 

4

 

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Право
Суменкова И. С.

 

Информатика
Хабарыгзенова Б.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 121/2

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

 

 

 

 

 

2

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Осн проф деят
Суменкова И. С.

 

 

 

 

3

История
Будаева М. В.

 

Право
Суменкова И. С.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

4

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

 

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

Информатика
Хабарыгзенова Б.

 

 

 

 

 

Класс - 121/3

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Информатика
Хабарыгзенова Б.

 

 

 

 

2

Право
Суменкова И. С.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Право
Суменкова И. С.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

 

 

 

3

Математика
Гурулева И. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Осн проф деят
Суменкова И. С.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

 

 

 

4

Литература
Рубцова Е. А.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

История
Будаева М. В.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 131/1

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

История
Будаева М. В.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

 

 

 

2

Математика
Гурулева И. А.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

 

 

 

3

Право
Суменкова И. С.

 

Осн проф деят
Бардуева А. И.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Информатика
Хабарыгзенова Б.

 

 

 

 

4

 

 

История
Будаева М. В.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 131/2

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Математика
Гурулева И. А.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

 

 

 

2

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Информатика
Хабарыгзенова Б.

 

 

 

 

3

Литература
Рубцова Е. А.

 

История
Будаева М. В.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Право
Суменкова И. С.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

 

 

 

4

 

 

Право
Суменкова И. С.

 

Осн проф деят
Бардуева А. И.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

 

 

 

 

Класс - 141

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

 

 

 

2

Литература
Рубцова Е. А.

 

История
Будаева М. В.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

 

 

 

3

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

Осн проф деят
Гырылова Т. Ц.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

 

4

Право
Суменкова И. С.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

История
Будаева М. В.

 

Право
Суменкова И. С.

 

 

 

 

5

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 171

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Экономика
Болонева Н. А.

 

 

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

2

Астрономия
Милонов А. С.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

Право
Юрьева О. В.

 

 

 

 

3

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

 

 

 

4

Математика
Гурулева И. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

 

 

 

5

 

 

Осн проф деят
Славгородская Ю. В.

 

 

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 191/1

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Химия
Цыбикова Н. Л.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

 

 

 

 

Математика
Гурулева И. А.

 

 

 

 

2

Осн проф деят
Кривогорницев А. Г.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

 

3

Астрономия
Милонов А. С.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

История
Будаева М. В.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

 

 

 

4

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Экономика
Болонева Н. А.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

Математика
Гурулева И. А.

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Право
Юрьева О. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 191/2

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Право
Юрьева О. В.

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

 

ОБЖ
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

2

Экономика
Болонева Н. А.

 

Осн проф деят
Кривогорницев А. Г.

 

Русский яз
Гуслякова М. В.

 

Право
Юрьева О. В.

 

Астрономия
Милонов А. С.

 

 

 

 

3

Осн проф деят
Кривогорницев А. Г.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

История
Будаева М. В.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

 

4

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Математика
Бадмацыренова С. Б.

 

Литература
Рубцова Е. А.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Информатика
Францева А. Л.

 

Химия
Цыбикова Н. Л.