Расписание 2 курс

 

Класс - 210

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

 

 

Основы б/у
Ангальд В. В.

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Иностр яз в ПД
Мочалова А. С.

 

 

 

 

2

Математика
Францева А. Л.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

Фин ден.обр и к
Димова И. Н.

 

Псих общ
Ильина А. О.

 

Фин ден.обр и к
Димова И. Н.

 

 

 

 

3

Основы б/у
Ангальд В. В.

 

Математика
Францева А. Л.

 

Псих общ
Ильина А. О.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

 

 

 

4

Статистика
Аюева Д. К.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Математика
Францева А. Л.

 

 

 

 

5

История
Будаева Т. В.

 

Иностр яз в ПД
Мочалова А. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 220/1

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Информатика
Жигжитова Т. В.

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

 

 

 

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

 

 

 

2

Логика
Намдакова С. С.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

Проф этика
Суменкова И. С.

 

 

 

Математика
Францева А. Л.

 

 

 

 

3

Математика
Францева А. Л.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

Информатика
Жигжитова Т. В.

 

 

 

 

4

01
Кузнецова Е. Б.

 

Математика
Францева А. Л.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

История
Будаева Т. В.

 

Иностр яз
Сымбелова И. А.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

История
Будаева Т. В.

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 220/2

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Проф этика
Суменкова И. С.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

 

 

2

Иностр яз
Сымбелова И. А.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

Информатика
Жигжитова Т. В.

 

01
Кузнецова Е. Б.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

 

 

 

3

Логика
Намдакова С. С.

 

История
Будаева Т. В.

 

Математика
Францева А. Л.

 

Математика
Францева А. Л.

 

01
Кузнецова Е. Б.

 

 

 

 

4

 

 

Информатика
Жигжитова Т. В.

 

Логика
Намдакова С. С.

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Информатика
Жигжитова Т. В.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 230

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

Математика
Францева А. Л.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

 

 

 

 

 

3

Статистика
Аюева Д. К.

 

МДК 03.01
Абидуева Н. К.

 

Осн предпр деят
Бардуева А. И.

 

МДК 03.01
Абидуева Н. К.

 

МДК 03.01
Абидуева Н. К.

 

 

 

 

4

02
Жигжитова Т. В.

 

МДК 04.01
Аверьянова М. В.

 

02
Жигжитова Т. В.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

 

 

 

5

Иностр яз
Сымбелова И. А.

 

 

 

МДК 04.01
Аверьянова М. В.

 

История
Будаева Т. В.

 

Математика
Францева А. Л.

 

 

 

 

 

Класс - 240

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

 

 

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

 

 

 

2

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

Элем выс мат
Францева А. Л.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

 

 

 

3

Иностр яз в ПД
Сымбелова И. А.

 

Псих общ
Ильина А. О.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

Псих общ
Ильина А. О.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

 

 

 

4

Экол осн прир
Уварова О. В.

 

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

Рынок цен бум
Францева А. Л.

 

Элем выс мат
Францева А. Л.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

 

 

 

5

 

 

История
Будаева Т. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 241

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

 

 

Иностр яз в ПД
Сымбелова И. А.

 

Экол осн прир
Уварова О. В.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

 

 

 

2

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

Экол осн прир
Уварова О. В.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

Элем выс мат
Францева А. Л.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

 

 

 

3

Псих общ
Ильина А. О.

 

Статистика
Аюева Д. К.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

Бух учет
Ангальд В. В.

 

Элем выс мат
Францева А. Л.

 

 

 

 

4

 

 

История
Будаева Т. В.

 

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

Осн фин грам
Гырылова Т. Ц.

 

 

 

 

5

 

 

Рынок цен бум
Францева А. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 270

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

Иностр яз
Сымбелова И. А.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Экон орг
Аюева Д. К.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Экон орг
Аюева Д. К.

 

БЖД
Даширабданов Б. Б.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

Экон орг
Аюева Д. К.

 

 

 

 

 

 

3

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Осн предпр деят
Славгородская Ю. В.

 

Инвест менедж
Славгородская Ю. В.

 

01
Славгородская Ю. В.

 

Иностр яз
Сымбелова И. А.

 

 

 

 

4

Труд право
Юрьева О. В.

 

Инвест менедж
Славгородская Ю. В.

 

01
Славгородская Ю. В.

 

Статистика
Славгородская Ю. В.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Труд право
Юрьева О. В.

 

Осн предпр деят
Славгородская Ю. В.

 

 

 

 

 

Класс - 290/1

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

Инф/ИТв ПД
Болонева Н. А.

 

Конст право
Кузнецова Е. Б.

 

Конст право
Кузнецова Е. Б.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

 

2

История
Будаева М. В.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Логика
Намдакова С. С.

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Логика
Намдакова С. С.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

 

3

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

03
Дашиев Д. Б.

 

 

4

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

История
Будаева М. В.

 

Проф этика
Борхоев В. К.

 

Инф/ИТв ПД
Болонева Н. А.

 

03
Дашиев Д. Б.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс - 290/2

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

03
Кривогорницев А. Г.

 

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

Физ-ра
Дорж С. Д.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Логика
Намдакова С. С.

 

Конст право
Кузнецова Е. Б.

 

История
Будаева М. В.

 

Инф/ИТв ПД
Болонева Н. А.

 

 

 

 

3

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

4

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Инф/ИТв ПД
Болонева Н. А.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

Проф этика
Борхоев В. К.

 

 

 

 

5

ДОУ
Юрьева О. В.

 

 

 

 

 

 

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.

 

 

 

 

 

Класс - 290/3

 

#

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

 

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

1

 

 

 

 

 

 

03
Кривогорницев А. Г.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

 

 

 

2

ДОУ
Юрьева О. В.

 

Конст право
Кузнецова Е. Б.

 

 

 

03
Кривогорницев А. Г.

 

Теор гос и прав
Свиридова А. Н.

 

 

 

 

3

Физ-ра
Болдохонова С. В.

 

Логика
Намдакова С. С.

 

Инф/ИТв ПД
Болонева Н. А.

 

Проф этика
Борхоев В. К.

 

Проф этика
Борхоев В. К.

 

 

 

 

4

Логика
Намдакова С. С.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

Конст право
Кузнецова Е. Б.

 

Правоохр орг
Маркеева А. А.

 

История
Будаева М. В.

 

 

 

 

5

Иностр яз
Мочалова А. С.

 

 

 

Осн соц и пол
Алексеева М. С.